Currículo

Inicio
Currículo
Servizos
Blog
Contacto

Formación

 • Máster en Edición da Universidade de Santiago de Compostela

 • Licenciatura en Filoloxía Galega na Universidade de Santiago de Compostela

 
Experiencia

 • Editora técnica (ver cartafol)

 • Correctora e tradutora da páxina web da Universidade de Vigo

 • Correctora e tradutora dos libros Proceso penal de menores e Física en
  imaxe

 • Profesora colaboradora da Secretaría Xeral de Política Lingüística (SXPL)

 • Avaliadora do Certificado de Lingua Galega (CELGA) da SXPL

 • Técnica de normalización lingüística na Universidade de Vigo e no Concello de Mos


Publicacións e relatorios

 • Textos teatrais en galego do Eo-Navia

 • Literatura dramática e teatro en galego do Eo-Navia

 • Traballo xornalístico na Universidade de Vigo: pautas para un correcto uso da lingua

 • "O teatro no Eo-Navia"

© R. Bugallo 2011. Webmaster