Servizos

Inicio
Currículo
Servizos
Blog
Contacto

 

 • Redacción de textos

 • Tradución

 • Asesoramento lingüístico

 • Revisión ortotipográfica e bioestatística

 • Maquetación e deseño (impresión e web)

 • Xestión da impresión

 • Publicación en liña

 • Edición técnica

 • Deseño e publicación de booktrailers

 • Autoedición

 • Dirección de coleccións

© R. Bugallo 2011. Webmaster